Generelle vilkår og betingelser Finitro International B.V.

 

1. avsnitt – definisjoner

 

Følgende skal forstås med begrepene som brukes i disse betingelsene:

 1. Selger: Finitro International B.V., heretter kalt "Finitro".
 2. Kjøper: forretningspartner av Finitro International B.V.
 3. Nettsted: "www.finitro.com"
 4. Produkt(er): "Finitro Forte Plus"

 

2. avsnitt – anvendelse

 

 1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle Finitros tilbud og alle avtaler knyttet til levering av produkt(er) fra Finitro, med mindre disse generelle vilkårene og betingelsene blir uttrykkelig og skriftlig endret av partnerne.
 2. Generelle vilkår og betingelser foreslått av kjøperen vil bli uttrykkelig avvist.

 

3. avsnitt – tilbudet 

 

 1. Dersom tilbudet gjelder i en begrenset periode eller inneholder forbehold, vil dette være uttrykkelig nevnt i tilbudet.
 2. Alle Finitros tilbud er underlagt skjønn. Åpenbare feil i tilbudet er ikke-bindende for Finitro.

 

4. avsnitt – avtalen

 

 1. Avtalen trer i kraft når kjøperen godtar avtalen og de relevante betingelsene er oppfylt.
 2. Dersom en kjøper godtar tilbudet elektronisk, vil Finitro umiddelbart bekrefte godtakelsen av tilbudet på samme måte. Inntil mottak av godtakelsen er blitt bekreftet av Finitro på denne måten, kan kjøperen annullere avtalen.

 

5. avsnitt – levering

 

 1. NashPhama skal vise den største aktsomhet ved mottak og behandling av produktbestillinger.
 2. Målet for levering vil være adressen kjøperen har oppgitt til Finitro.
 3. Godkjente bestillinger skal leveres av Finitro så raskt som mulig, og senest innen 30 dager, med mindre andre leveringsvilkår er avtalt. Ved eventuelle forsinkelser, eller dersom en bestilling ikke kan leveres (helt eller delvis), vil Finitro varsle om dette innen 15 dager. I slike tilfeller har kjøperen rett til å annullere avtalen uten ytterligere kostnader.
 4. Ved eventuell opphevelse, som beskrevet i punkt 3 i dette avsnittet, skal Finitro refundere beløpet som skyldes kjøperen innen 30 dager.
 5. Risiko for skader på og/eller tap av produkt(er) forblir Finitros ansvar inntil tidspunktet for levering til forbrukeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

6. avsnitt - betaling 

 

 1. Alle oppgitte priser dekker produksjonskostnader, angitt i euro og inkludert MVA, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i MVA-sats.
 2. Alle Finitros produktpriser inkluderer frakt og emballasje.
 3. Kjøperen må gjennomføre betalingen i henhold til metodene som er angitt på nettstedet under bestillingsprosessen.
 4. Kjøperen er forpliktet til å varsle Finitro umiddelbart om eventuelle gale opplysninger som er oppgitt i betalingsinformasjonen.
 5. Beløp som skyldes i forbindelse med én eller flere bestillinger av produkter, må være betalt innen 14 dager.
 6. Dersom skyldig beløp ikke blir betalt som beskrevet i punkt 5 i dette avsnittet, skal kjøperen få 14 dagers frist til å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Dersom beløpet ikke betales i løpet av denne perioden, følger en ny 14-dagers periode. Dersom kjøperen etter denne andre perioden stadig ikke har betalt hele det skyldige beløpet til Finitro, må kjøperen betale påløpte renter for det skyldige beløpet, i tillegg til utenomrettslige administrasjonskostnader for innkreving, der følgende gjelder:

Dersom kjøperen ikke handler gjennom utøvelse av et yrke eller på vegne av en bedrift, skal Finitro kreve et beløp tilsvarende maksimalt tillatte kompensasjon for utenomrettslige innkrevningskostnader, som beskrevet i og beregnet i henhold til vedtatt kompensasjon for utenomrettslige innkrevningskostnader, dersom det utestående beløpet – etter påbegynt betalingsforsinkelse – ennå ikke er betalt av kjøperen innen 14 dager etter påminnelsen, fra dagen (etter utløpet av andre periode) etter dagen da påminnelse ble sendt. 

 

7. avsnitt – rett til oppsigelse 

 

 1. Kjøperen kan annullere avtalen med Finitro angående kjøpet av ett eller flere produkter innen 14 dager, uten å oppgi grunn.
 2. Perioden som er angitt i punkt 1 i dette avsnittet, gjelder fra dagen da kjøperen mottar produktet.
 3. Dersom kjøperen ønsker å benytte seg av retten til å si opp avtalen, må vedkommende opplyse om dette ved å fylle ut kontaktskjemaet på nettstedet i løpet av den angitte perioden.
 4. Kjøperen har ansvar for håndtering og emballering av produktet. Av hygienehensyn må emballasjen ikke være åpnet (ubrutt forsegling). Retten til retur gjelder ikke dersom emballasjen er åpnet.
 5. Risiko ved og bevis for riktig og tidsnok benyttelse av retten til oppsigelse er kjøpers ansvar.

 

8. avsnitt – Finitros forpliktelser ved oppsigelse

 

 1. Finitro skal sende en bekreftelse av kjøperens (elektroniske) returforespørsel.
 2. Finitro er ansvarlig for refundering av alle beløp betalt av kjøperen. Refundering vil finne sted først etter at Finitro har mottatt det returnerte produktet.
 3. Finitro skal benytte betalingsmetoden som ble brukt av kjøperen.
 4. Dersom kjøperen velger en returmetode som er dyrere enn standardmetoden, skal kjøperen betale ekstrakostnadene.

 

9. avsnitt – erstatningsansvar

 

 1. Finitro påtar seg intet erstatningsansvar overfor kjøperen utover det fakturerte beløpet. Den totale erstatningen for direkte tap skal ikke i noe tilfelle overstige £ 500.
 2. Finitro er ikke erstatningsansvarlig overfor kjøperen for indirekte skader, som her vil si følgeskader, tapt inntekt, tapt sparing, datatap og skader som skyldes driftsavbrudd.
 3. Erstatningsansvaret opphører dersom kjøperen ikke opplyser Finitro om skaden skriftlig innen 30 dager etter at skaden inntraff.

 

10. avsnitt – klageprosessen

                        

 1. Du kan sende inn klager til oss via kontaktskjemaet nederst på siden. Du vil motta bekreftelse av mottak, gitt at klagen din ankommer i god stand.
 2. Klager må sendes innen 14 dager etter at kjøperen oppdager feil. Kjøper må også gi en fullstendig og tydelig beskrivelse av problemet.
 3. Finitro har 7 dagers frist til å behandle klagen og finne en løsning.

 

11. avsnitt – juridisk status og verneting

 

 1. Disse betingelsene og alle avtaler mellom Finitro og kjøperen er underlagt kun nederlandsk lov.
 2. Ved eventuelle tvister er partene forpliktet til å gjøre sitt ytterste for å finne en tilfredsstillende løsning innen kortest mulig tid.