Dette nettstedet er Finitro International B.V.s eiendom. All informasjon på nettstedet (også om medisinske spørsmål) skal anses å være generell informasjon, og skal derfor ikke oppfattes som råd til leseren.

 

All tekst, priser og detaljer er oppgitt med forbehold. Finitro International B.V. kan ikke garantere at nettstedet vil fungere feilfritt og uten forstyrrelser.

 

Finitro International påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller tap som kan oppstå som følge av publisering av informasjon på dette nettstedet.

 

All informasjon på dette nettstedet (inkludert logoen) tilhører Finitro International B.V. Ingenting på dette nettstedet kan utnyttes til personlige formål uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse.

 

I de tilfeller der Finitro International B.V. henviser til eksterne nettsteder/lenker, er vi ikke ansvarlige for disse nettstedenes/lenkenes innhold og eksistens.

 

Denne ansvarsfraskrivelsen er underlagt nederlandsk lov. Finitro International B.V. forbeholder seg retten til å endre denne ansvarsfraskrivelsen etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt.