Finitro International BV:s integritets- och kakpolicy

Finitro International BV är mycket angelägna om att skydda din integritet. Vi behandlar därför bara de uppgifter som vi verkligen behöver för att kunna tillhandahålla – och förbättra – våra tjänster. Dessutom hanterar vi uppgifterna som vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster mycket varsamt. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje parter i kommersiella syften.

Denna integritetspolicy gäller användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Finitro International BV. Dessa villkor träder i kraft 2018-05-11. Om en ny version publiceras blir alla tidigare versioner ogiltiga. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in om dig, var dessa uppgifter behandlas samt med vilka tredje parter vi kan komma att dela dessa uppgifter och under vilka omständigheter. Vi förklarar även hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dem mot felaktig användning, och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter som du tillhandahåller oss.

Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av integritetspolicyn.

Databehandlingens syften

Vi använder bara dina uppgifter i syfte att kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Detta innebär att syftet med att behandla dina uppgifter alltid är direkt relaterat till beställningen du gjort. Vi använder dina uppgifter i följande syften:

 • I syfte att skapa och verkställa de avtal vi har ingått med dig, t.ex. avtal som avser produktköp.
 • I syfte att ge dig kundservice: för att ta emot dina kontaktuppgifter och svara på dina frågor via vår Kontaktsida.
 • I marknadsföringssyften: för att skicka vårt nyhetsbrev till dig samt i olika utvecklingssyften, t.ex. för att förbättra vår webbplats baserat på feedback till vårt nyhetsbrev från våra kunder.
 • Finitro International BV kan på grund av rättsliga skyldigheter vara tvungna att lämna ut dina uppgifter till myndigheter i samband med skatterelaterade utredningar eller brottsutredningar. I sådana fall har vi inget val utan måste lämna ut dina uppgifter, men vi kommer att motsäga oss detta inom de möjligheter som är tillgängliga för oss enligt lagen.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje parter såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla bokföringsskyldigheter eller andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter måste behandla uppgifterna konfidentiellt baserat på detta avtal mellan dem och oss eller en ed eller en rättslig skyldighet.

Vilka slags uppgifter samlas in av Finitro International BV?

Finitro International BV samlar in följande uppgifter:

 • Personuppgifter: namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsuppgifter när du köper en produkt.
 • Automatiska uppgifter: din dators IP-adress, kak-ID, klickbeteende och din kontakt med vår kundtjänst.

Vilka parter delar Finitro International BV dina personuppgifter med?

Finitro International BV delar endast dina personuppgifter med tredje parter om sådan uppgiftsdelning utförs med tillbörlig aktsamhet och är nödvändig för driften av vår webbplats. Alla personuppgifter lagras säkert av en tredje part och kan inte användas för några andra ändamål. Vi delar användningen av vissa av de personuppgifter som vi samlar in med följande parter:

 • Copernica BV: hanterar nyhetsbreven på vår webbplats.
 • Payvision BV: behandlar våra betalningar.
 • PostNL NV: levererar våra produkter till våra kunder.

Lagringsperioder

Vi lagrar dina data så länge du är vår kund. Detta innebär att vi lagrar din kundrofil tills du meddelar oss att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du meddelar oss detta tolkar vi det som en begäran om att bli bortglömd. Baserat på tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi lagra fakturor som innehåller dina personuppgifter. Vi lagrar därför dessa uppgifter så länge den tillämpliga tidsperioden fortfarande gäller.

Efter den tiden har våra anställda emellertid inte längre tillgång till din kundprofil och de dokument vi har producerat i samband med din beställning.

Dina rättigheter:

Baserat på gällande holländsk och engelsk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på personuppgifter som behandlas av oss eller för din räkning. Vi förklarar dessa rättigheter och hur du kan utöva dem nedan.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig, och få dem rättade, begränsade, överförda eller raderade. Du kan skicka begäranom att utöva dina rättigheter till Finitro International BVmed hjälp av vårt kontaktformulär online. Var tydlig när du anger ditt ärende och den rättighet du vill utöva. Du får sedan ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi en bekräftelse om att dina uppgifter har ändrats till den e-postadress vi fått från dig.

Kakor:

En kaka är en liten textfil som lagras på eller läses in i din kringutrustning när du besöker vår webbplats, exempelvis din dators webbläsare, din surfplatta eller din smarttelefon. Via denna textfil lagras eller konsulteras uppgifter, och ibland handlar det om personuppgifter. Med hjälp av dessa uppgifter, av vilka vissa är personuppgifter, kan webbplatsen identifiera dig nästa gång du besöker den.

Vi använder kakor i följande syften:

 • Tekniska kakor: dessa kakor är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera (rent tekniskt).
 • Analytiska kakor: Finitro International BV använder Google Analytics för att analysera hur våra besökare använder vår webbplats.

Kontaktdata:

Finitro International BV
Kelvinring 44
2952 BG Alblasserdam

E-post: [email protected]

Du kan även använda vårt kontaktformulär online.