Denna hemsida är Finitro International B.V:s egendom All information som ges på denna hemsida (inklusive medicinska frågor) skall ses som allmän information och av den anledningen inte uppfattas som råd till läsaren.

 

Alla texter, rapporterade tariffer och detaljer är föremål för reservationer.  Finitro International B.V. kan inte garantera att denna hemsida kommer att fungera felfritt och utan störningar.

 

Finitro International åtar sig över huvudtaget inget ansvar, vare sig för direkt eller indirekt skada, som skulle kunna uppstå som resultat av publicering av information på denna hemsida. 

 

All information på denna hemsida (inklusive logotypen) är Finitro International B.V:s egendom. Inget på denna hemsida får utnyttjas i personligt syfte utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

 

I den händelse att Finitro International B.V. använder sig av externa hemsidor/länkar är vi inte ansvariga för innehållet eller existensen av dessa hemsidor/länkar.

 

Denna friskrivning är föremål för Nederländsk lagstiftning. Finitro International B.V. förbehåller sig rätten att ändra denna friskrivning hur och när man vill.